Artcoalitie 2014

Anne-Marie Meijer

Het licht. In ons zonnestelsel speelt onze zon de hoofdrol, zonder licht is er geen leven. Hier vorm aangeven is onmogelijk, alleen met verbeeldingskracht kunnen we een poging doen om de warmte en de levenskracht die in dit licht besloten is, uit te drukken. De wetenschap heeft aangetoond dat het grote geheel, de kosmos en allerkleinste deeltjes, allemaal besloten liggen in die ene mens. Wij zijn van sterrenstof dat al miljarden jaren oud is. De neuronen vormen onze hersenen, maar het kan niet zo zijn dat onze gedachten een bijproduct zijn van de materie waaruit wij bestaan. De wetenschap zou zichzelf tegenspreken als zij dit bewustzijn ontkent. Maken wij deel uit van een collectief bewustzijn, maken wij net als in de macro- en microkosmos deel uit van een veel groter geheel? Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd een brug te slaan naar het ongrijpbare en het onbegrijpelijke en hier uiting aan gegeven in religie, kunst en wetenschap. Als beeldend kunstenaar probeer ik, op het gebied van de kunst,  ook een heel klein steentje bij te dragen.


www.artinzicht.nl