Artcoalitie 2014

Jeannette Infante Ferreira

In verwondering aanschouw ik de wereld. Steeds gaat het leven verder, als maar balancerend tussen hemel en aarde, droom en werkelijkheid, verleden en toekomst. In al die verschijnselen die zich dagelijks voordoen: het dwarrelen door de lucht, een pluisje, een takje, een blaadje,het zonlicht, de wind, de wolken, de regen die in de aarde valt, hierin vind ik mijn universum. Zo wil ik met de serie 'Melodia' betekenis geven aan de broosheid, subtiliteit en schoonheid van ons bestaan. In deze schilderijen richt het onderzoek zich op de verf, de materie, het opbrengen van de verf laag over laag. Dat het als een organisch geheel langzaam gaat groeien in een voortdurend proces en zo tot een abstactie een verinnerlijking van de werkelijkheid wordt. Het ritme, de structuur, de kleurtonen, het zoeken naar de juiste compositie is als een 'Melodia' die nooit eindigt maar zich steeds verder kan ontwikkelen.

www.infanteferreira.nl