Artcoalitie 2014

Leidy van Leeuwen

Boltanski: ‘I think we all have somebody who is dead inside of us.’


Ik herken mijzelf in deze uitspraak van Boltanski, die verhaalt over de dood en het verlies dat in ons leeft. Verlies, verdriet, verlangen en de eenzaamheid die daaruit voortvloeit, is wat me bezighoudt in de kunst. Ik hoop met mijn werk enige troost te brengen.


www.leidyvanleeuwen.nl